miejsca.gif
ŁÓDŹ - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Pierwsza wzmianka o Łodzi pojawiła się w 1337 r. Przez kolejne sto lat była to jedynie mała wioska w głębi puszczy. Osada otrzymała niemieckie prawo lokacyjne w 1387 r., zaś w lipcu 1423 r. Władysław Jagiełło podpisał dokumenty potwierdzające jej tożsamość miejską. Początkowo osada należała do rozległych włości biskupów kujawskich i zwykle była oddawana w dzierżawę. Z czasem dzierżawcy zyskali przewagę nad burmistrzami i wójtami. W trakcie rozbiorów tereny dzisiejszej Łodzi trafiły do rąk pruskiego zaborcy. Rozpoczęło się osadnictwo niemieckie i żydowskie. I właśnie tu, na biednym pograniczu Łęczyckiego i Sieradzkiego, nastąpił silniejszy niż gdziekolwiek indziej rozwój osad rzemieślniczych. Dekret z 1820 r. wytyczał osadę sukienniczą Nowe Miasto, a z 1823 r. – osady lniano-bawełniane Łódka. Linią łączącą te osady stał się trakt piotrkowski, przemianowany na ulicę Piotrkowską. W centrum Nowego Miasta wytyczono ośmioboczny rynek, gdzie zbudowano ratusz i kościół ewangelicki, a ulice zabudowywano skromnymi, podobnymi do siebie domami dla nowych osadników – tkaczy. Z czasem coraz bardziej powszechne stało się nazywanie miasta Łodzią. W XIX wieku zaczęła się ona rozrastać błyskawicznie, a sukces umożliwiał m.in. masowy napływ siły roboczej. Rosła liczba nowych lokali, kamienic, pałaców i gmachów użyteczności publicznej.
Historia Filharmonii Łódzkiej zaczyna się w 1915 r., kiedy to odbył się pamiętny koncert symfoniczny „dla niezamożnych artystów muzyków”. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o zorganizowaniu Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej. Rolę mecenasa sztuki odegrał Karol Wilhelm Scheibler, który objął ją patronatem w kwietniu 1915 r. Pierwszy koncert orkiestry odbył się już 13 maja tego roku. W 1921 r. zmieniła ona nazwę na Łódzką Orkiestrę Filharmoniczną. Śmierć głównego impresaria Alfreda Straucha spowodowała wieloletni zastój działania orkiestry.
Po II wojnie światowej Filharmonia Łódzka wznowiła działalność koncertową. Pierwszy powojenny występ odbył się w sali kina „Bałtyk” w czerwcu 1948 r., a wkrótce nastąpiło otwarcie pierwszej stałej placówki Filharmonii Łódzkiej w świeżo wyremontowanym gmachu przy ul. Narutowicza 20. W latach 90. odbyła się  przeprowadzka do tymczasowej siedziby przy ul. Piotrkowskiej 243, a od 2004 r. Filharmonia może pochwalić się nowo powstałym budynkiem, wzniesionym w miejsce dawnego przy ul. Narutowicza. W 2015 r. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina będzie obchodzić stulecie swego istnienia.